Цей сайт використовує файли cookie. Проглядаючи цей веб-сайт, ви погоджуєтесь на використання файлів cookie.

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА рекламної Акції «Смачні овочі – це легко!»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
(надалі за текстом – «Правила»)
Рекламної Акції «Смачні овочі – це легко!»

1. Загальні положення

1.1. Замовником Акції є Представництво «Бондюель Сентрал Юероп Кфт» («Bonduelle Central Europe Kft»), адреса: 01135, Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, 75, оф. 172-173, код ЄДРПОУ 26608029 (надалі – «Замовник»).

1.2. Виконавцем та Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «НЬЮ СТРЕТЕДЖИ», ідентифікаційний код юридичної особи – 39727352, місцезнаходження: 02222, м. Київ, вулиця Беретті, буд. 3, квартира (офіс) 24 (надалі – «Виконавець»/ «Організатор»).

1.3. Беручи участь у Акції, Учасники Акції не вносять ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю у такій Акції. Фонд Заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

1.4. Замовник/Організатор/Виконавець не отримує жодної винагороди від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом. Ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

1.5. Метою проведення Рекламної Акції  «Смачні овочі – це легко!» (надалі в тексті даних Правил іменується – «Акція») є популяризація продукції під ТМ «Bonduelle» (надалі – «Продукція») серед наявних та потенційних її споживачів, реклама такої Продукції та підвищення споживчого інтересу до неї.

2. Строк проведення Акції

2.1. Строк проведення Акції: з 19:00:00 год. 10.11.2021 року по 23:00:00 год. 29.12.2021 року включно (останній день участі в Акції – 23:59:59 год. 28.12.2021).

2.1.1. Акційні пости, що містять зображення конкретного продукту TM Bonduelle публікуються Виконавцем кожного Вівторка в офіційній групі Замовника в соціальній мережі Фейсбук («Facebook») за посиланням: https://www.facebook.com/bonduelle.ua (надалі - «Сторінка Фейсбук») та у соціальній мережі Інстаграм («Instagram») на сторінці https://www.instagram.com/bonduelle.ua, (надалі – «Сторінка Instagram») в наступні терміни:

до 23:00:00 – 10 .11.2021 року

кінцевий термін прийняття робіт до 23:59:59 год. 16.11.2021;

до 23:00:00 - 16.11.2021 року

кінцевий термін прийняття робіт до 23:59:59 год. 23.11.2021;

до 23:00:00 - 23.11.2021 року

кінцевий термін прийняття робіт до 23:59:59 год. 30.11.2021;

до 23:00:00 - 30.11.2021 року

кінцевий термін прийняття робіт до 23:59:59 год. 07.12.2021;

до 23:00:00 - 07.12.2021 року

кінцевий термін прийняття робіт до 23:59:59 год. 14.12.2021;

до 23:00:00 – 14.12.2021 року

кінцевий термін прийняття робіт до 23:59:59 год. 21.12.2021;

до 23:00:00 – 21.12.2021 року

кінцевий термін прийняття робіт до 23:59:59 год. 28.12.2021.

2.1. Переможці визначаються кожної Середи та публікуються:

до 23:00:00 - 17.11.2021 року;

до 23:00:00 - 24.11.2021 року;

до 23:00:00 - 01.12.2021 року;

до 23:00:00 - 08.12.2021 року;

до 23:00:00 - 15.12.2021 року;

до 23:00:00 - 22.12.2021 року;

до 23:00:00 - 29.12.2021 року.

Результати визначення Переможців публікуються на офіційній Фейсбук  та Інстаграм сторінці Замовника та здійснюється в порядку, передбаченому розділом 7 та іншими положеннями цих Правил, шляхом згадування (@tag) відповідного переможця під конкурсним постом.

2.2. Детальну інформацію про Акцію можна знайти на Фейсбук та Інстаграм сторінці.

3. Територія проведення Акції. Оголошення результатів визначення Переможців Акції.

3.1. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованих територій і населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (за текстом даних Правил – «Територія проведення Акції»). При цьому, дане обмеження є вимушеним, та застосовується з міркувань безпеки.

3.2. Перелік Переможців Акції публікуються на офіційній Фейсбук та Інстаграм сторінці Замовника  в дати визначення Переможців Акції, що вказані в п.2.1. цих Правил.

4. Учасники Акції

4.1. В Акції можуть взяти участь виключно дієздатні громадяни України, яким на дату початку Акції виповнилось 18 років, що проживають на території України (з урахуванням обмежень, встановлених п. 3.1. цих Правил) та які належним чином та в повному обсязі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники Акції» або «Учасники»).

4.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:
працівники та представники Замовника/Організатора/Виконавця Акції, та/або будь-яких інших компаній, які беруть

 • участь в підготовці та проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
 • особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;
 • особи, що не відповідають вимогам п. 4.1. даних Правил.

Замовник/Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

4.3. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

4.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

 • дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
 • вказувати повні, коректні та достовірні персональні відомості;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Акції.

4.5. Беручи участь у Акції Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

4.6. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил, або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, або не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

4.7. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Замовника/Організатора та Виконавця від обов’язку вручити йому відповідні Подарунки Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання Подарунків.

4.8. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах, що викликало виникнення у Замовника/Організатора/Виконавця документально підтверджених збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

4.9. Замовник/Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

4.10. Замовник/Організатор/Виконавець залишають за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції. Організатор/Виконавець/Замовник самостійно здійснюють оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у них можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил.

5. Умови участі в Акції:

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції та стати Учасником Акції кожна особа (надалі – «Особа»), яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, повинна протягом Строку проведення Акції зазначеного в п.2.1. даних Правил здійснити всі перераховані нижче дії в наступній послідовності:

 • зайти на свій аккаунт у соціальній мережі Фейсбук (Facebook) та Інстаграм («Instagram»), при цьому аккаунт має бути заповнений на 70% та повинен містити всю необхідну інформацію для участі у Акції (у випадку відсутності інформації про Особу, яка міститься в його акаунті в соціальній мережі, де вже зареєстрований Учасник, такий Учасник повинен заповнити відповідні поля). До участі в Акції не допускаються фіктивні (вдавані) акаунти Осіб та/або акаунти, що містять завідомо неправдиву, неточну чи неповну інформацію про Особу, а також акаунти Осіб, що не дають змоги ідентифікувати належним чином таку Особу, як Учасника Акції;
 • зайти та підписатися на офіційну сторінку Замовника в соціальній мережі Фейсбук («Facebook») за посиланням: https://www.facebook.com/bonduelle.ua (надалі - «Сторінка Фейсбук») та у соціальній мережі Інстаграм («Instagram») на сторінці https://www.instagram.com/bonduelle.ua, (надалі – «Сторінка Instagram»)/ або бути підписником зазначених сторінок Соціальних мереж;
 • приготувати будь-який рецепт з використанням продукту TM Bonduelle з щотижневого акційного посту, опублікований у терміни згідно п. 2.1. цих Правил;
 • опублікувати фото приготовленої страви з використанням продукту TM Bonduelle  та зображенням паковання  продукту TM Bonduelle з щотижневого акційного посту у наступному порядку:
 • в коментарях під акційним постом на Фейсбук сторінці у терміни згідно п. 2.1. цих Правил;  
 • в сторіс («stories») або в пості власного акаунту на Інстаграм сторінці шляхом згадування @bonduele.ua      у терміни згідно п. 2.1. цих Правил. 

5.2. Реєструючись в Акції, згідно п. 5.1. Правил, Учасник підтверджує те, що він повністю відповідає умовам розділу 4 цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати.

5.3. Обліковий запис (акаунт) Учасника Акції (Фейсбук («Facebook») та Інстаграм («Instagram») повинен містити наступну інформацію: прізвище та ім'я Учасника. У разі відсутності інформації про Особу, що міститься в його акаунті в соціальній мережі Фейсбук («Facebook») та соціальній мережі Інстаграм «Instagram», де вже зареєстрований Учасник, такий Учасник повинен заповнити відповідні поля. Фіктивні (удавані) облікові записи (акаунти) Особи та / або облікові записи (акаунти), що містять завідомо неправдиву, неточну або неповну інформацію про Особу, а також облікові записи (акаунти) Осіб, які не дозволяють належним чином ідентифікувати таку Особу як Учасника Акції та/або облікові записи (акаунти) Осіб містять більше 2 (двох) публікацій про участь у будь-яких акціях / розіграшах за останні 2 місяці, не допускаються до участі в Акції;

5.4. Коментар Учасника Акції під публікацією про Акцію на Фейсбук сторінці не повинен містити ненормативної лексики, заяви незаконного характеру, що містять елементи жорстокості, насильства, заяви та / або пропаганда вживання алкоголю (включаючи слабоалкогольні напої), тютюнові вироби (сигарети, кальяни тощо) або психотропні речовини, тексти еротичного та порнографічного або образливого змісту, зображення, що порушують загальновизнані етичні та моральні норми, заяви образливого та / або дискримінаційного характеру (зокрема, але не обмежуючись політичні, релігійні, соціальні, расові, національні, гендерні та ін.), інформація, що дискредитує Замовника / Організатора та / або Виконавця, їх ім’я, діяльність та продукцію тощо;

Для того, щоб взяти участь в Акції, обліковий запис (акаунт) Учасника повинен мати відповідні налаштування, що дозволяють Замовнику // Організатору / Виконавцю Акції писати приватні повідомлення Учаснику Акції. Щоб уникнути відмови від участі та / або відмови Учасника від Акції та / або відмови отримання Подарунку відповідним Учасником.

5.5. Обліковий запис (акаунт) Учасника, який не містить зазначеної інформації, буде визначений Замовником / Організатором / Виконавцем як фіктивний, удаваний, і такому Учаснику буде відмовлено в участі в Акції та / або відкликано від участі в Акції та / або заборонено участь в Акції.

5.6. Кожен Учасник має право взяти участь в Акції лише 1 раз щодо 1 (однієї) категорії подарунків в соціальній мережі Фейсбук («Facebook») або соціальній мережі Інстаграм («Instagram»)     : «Так наприклад переможець, який отримав (виграв) право на отримання 1 (одного) Головного подарунку № 1 або №2 матиме право на отримання 1(одного) заохочувального подарунку; Переможець, який отримав (виграв) право на отримання 1 (одного) заохочувального подарунку, матиме право на отримання 1 (одного) Головного подарунку № 1 або №2. При цьому цими Правилами не передбачається можливість одночасно отримати Головні подарунки № 1 та №2 в соціальній мережі Фейсбук («Facebook») та соціальній мережі Інстаграм («Instagram») »

5.7. Рішення про відмову в участі та/або зняття Учасника з участі в Акції та/або відмову в наданні Подарунку відповідному Учаснику Замовник/Організатор/Виконавець Акції приймає на підставах, вказаних вище в п.5.1. цих Правил. Таке рішення Замовника/Організатора/Виконавця є остаточним та не підлягає оскарженню.

5.8. Учасниками Акції визнаються лише особи, які виконали умови цих Правил, зокрема, викладені у п. 5.1., протягом Строку проведення Акції. Особи, які виконали умови, вказані у п.5.1. цих Правил до початку або після закінчення Строку проведення Акції, не беруть участі у розіграші Подарунків.

5.9. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

5.10. Замовник/Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників відповідно до п. 5.1. цих Правил, а також інші технічні недоліки в роботі Фейсбук сторінки.

6. Подарунковий фонд Акції

6.1. Подарунковий фонд Акції (надалі – «Подарунки») включає в себе:

6.1.1. Головний подарунок №1 – Подарунковий неперсоніфікований сертифікат (ваучер) на придбання продукції в мережі магазинів IKEA на суму в 5 000 грн. – 14 шт. (з розрахунку 2 сертифікати в 1 тиждень розіграшу: 1 для соціальної мережі соціальній мережі Фейсбук («Facebook») та 1 для соціальної мережі Інстаграм («Instagram»);

6.1.2. Головний подарунок № 2 – Кулінарний онлайн-курс Smart Home Culinary від Cookery school  в кількості - 14 шт. . (з розрахунку 2 кулінарні курси в 1 тиждень розіграшу: 1 для соціальної мережі соціальній мережі Фейсбук («Facebook») та 1 для соціальної мережі Інстаграм («Instagram»);

6.1.3. Заохочувальний подарунок - Набір продукції Замовника в кількості -112 шт. (16 (шістнадцять) заохочувальних подарунків проводиться на щотижневі основі з розрахунку: 8 для соціальної мережі соціальній мережі Фейсбук («Facebook») та 8 для соціальної мережі Інстаграм («Instagram»)), що містить:

 • Фірмова еко - сумка – 1 шт.;
 • Набір продукції– 1 шт.

6.2. Подарунковий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в пункті 6.1. Правил. Кожному Переможцю надається лише один Подарунок з зазначених в п. 6.1. цих Правил.

6.3. Подарунки визначаються на розсуд Замовника/Організатора/Виконавця та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Замовник/Організатор/Виконавець Акції не несуть жодних гарантійних зобов’язань щодо Подарунків. Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості Подарунків рекламної Акції, несе їх виробник.

6.4. Замовник/Організатор/Виконавець не несе відповідальності щодо подальшого використання Подарунків після їх одержання Переможцями Акції, за неможливість скористатись Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.

6.5. Організатор/Виконавець Акції організовує вручення Переможцям Акції Подарунків наданих Замовником Акції в порядку та на умовах, визначених цими Правилами.

6.6. Податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб - Переможців Акції, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового кодексу України, є Виконавець Акції, який відповідає за нарахування і сплату податків/зборів, пов’язаних з врученням таких Подарунків, а також за вчинення будь-яких інших дій, що у даному випадку вимагаються податковим законодавством від нього як податкового агента щодо податку на доходи фізичних осіб/військового збору.

6.7. Право на отримання Подарунків Акції Учасники набувають, згідно із умовами розділу 7 цих Правил.

6.8. Подарунки Акції, які залишилися незатребуваними у зв'язку з тим, що Учасники Акції не виконали умови цих Правил, використовуються Замовником/Організатором/Виконавцем на його власний розсуд.

7. Визначення Переможців Акції

7.1. Переможці Акції будуть визначений у строк зазначений в п.2.1. Правил. 
7.1.1 Визначення Переможців Акції буде проведено Виконавцем Акції шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою Інтернет ресурсу https://www.random.org/). У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції.

7.2. Учасник Акції, котрого буде визначено Переможцем, та який дотримується всіх умов проведення Акції відповідно до даних Правил, отримує право на отримання Подарунку лише в період проведення його розіграшу зазначеного нижче.

7.3. Переможець отримує право на отримання 1 (одного) Подарунку з 1 (однієї) категорії з визначених в 
п. 6.1. Правил, з врахуванням наступного:

7.3.1. Розіграш 1 (першого) головного подарунку №1 та 1 (першого) головного подарунку №2 згідно п.п. 6.1.1.-6.1.2. цих Правил проводиться 17.11.2021 року;

7.3.2. Розіграш 1 (другого) головного подарунку №1 та 1 (другого) головного подарунку №2 згідно п.п. 6.1.1.-6.1.2. цих Правил проводиться 24.11.2021 року;

7.3.3. Розіграш 1 (третього) головного подарунку №1 та 1 (третього) головного подарунку №2 згідно п.п. 6.1.1.-6.1.2. цих Правил проводиться 01.12.2021 року;

7.3.4. Розіграш 1 (четвертого) головного подарунку №1 та 1 (четвертого) головного подарунку №2 згідно п.п. 6.1.1.-6.1.2. цих Правил проводиться 08.12.2021 року;

7.3.5. Розіграш 1 (п’ятого) головного подарунку №1 та 1 (п’ятого) головного подарунку №2 згідно п.п. 6.1.1.-6.1.2. цих Правил проводиться 15.12.2021 року;

7.3.6. Розіграш 1 (шостого) головного подарунку №1 та 1 (шостого) головного подарунку №2 згідно п.п. 6.1.1.-6.1.2. цих Правил проводиться 22.12.2021 року;

7.3.7. Розіграш 1 (сьомого) головного подарунку №1 та 1 (сьомого) головного подарунку №2 згідно п.п. 6.1.1.-6.1.2. цих Правил проводиться 29.12.2021 року;

7.3.8. Розіграш 16 (шістнадцяти) заохочувальних подарунків згідно п. 6.1.3. цих Правил проводиться на щотижневі основі, кожної середи, а саме: 17.11.2021 року; 24.11.2021 року; 01.12.2021 року; 08.12.2021 року; 15.12.2021 року; 22.12.2021 року; 29.12.2021 року.

У випадку, якщо один Учасник більше 1 (одного) разу здобуде право на отримання Подарунку щодо кожної категорії, то він не набуває права на отримання ще одного Подарунку в такій категорії. В такому випадку право на отримання Подарунку набуває Учасник, що був наступним в переліку Учасників, сформованому за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки за результатами відповідного розіграшу.

7.4. Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними і не можуть бути змінені або оскаржені Учасниками. Замовник/Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити/змінити Подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Виконавець або залучені ними треті особи повідомляють про них додатково.

7.5. Замовник /Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право модерації коментарів Учасників, і може в будь-який час попросити такого Учасника підтвердити інформацію, представлену на сторінці Учасника в соціальній мережі Фейсбук (Facebook) та в соціальній мережі Інстаграм («Instagram»). У разі ненадання такої інформації Замовник / Організатор / Виконавець має право відмовити такому Учаснику в участі в Акції.

7.6. У разі неточності, неповноти наданої інформації, Організатор не несе відповідальності за те, що не повідомив Учасника про право отримати Подарунок, перемогу в Акції. Інформація про Переможців публікується на Фейсбук та Інстаграм сторінці в текстовому вигляді.

8. Порядок та строки отримання Подарунків Акції:

8.1. Учасник, якого буде визначено Переможцем Акції, зобов’язаний у строк до 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати розіграшів згідно п.2.1. цих Правил повинен надати/повідомити, шляхом відправлення адміністратору соціальної мережі Фейсбук «Facebook» сторінки повідомлення на https://www.facebook.com/bonduelle.ua із своєї особистої сторінки (акаунту) в соціальній мережі Фейсбук (Facebook) чи адміністратору соціальної мережі Інстаграм («Instagram») на сторінці https://www.instagram.com/bonduelle.ua (за наявності, наступних документів та інформації):

 • копію паспорту громадянина України (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт або копію паспорту у формі ID-картки);
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності), або копію сторінки паспорта громадянина України із відміткою про відмову від одержання реєстраційного номеру платника податків;
 • інформацію для здійснення зв’язку з Переможцем;
 • адресу і контактні дані, куди Виконавець Акції має доставити Подарунок для його передачі Переможцю;
 • Переможець при отриманні Подарунку повинен підписати акт про отримання Подарунку Акції.

8.2. Подарунки будуть передані Виконавцем Акції за власний рахунок кур’єрській службі для доставки Подарунків Переможцям Акції за адресою, вказаною Переможцем Акції у порядку, передбаченому п. 8.1. цих Правил (в межах території України, крім тимчасово окупованих територій і населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення) протягом 2 (двох) тижнів починаючи від дати звернення Переможця до Виконавця Акції з наданням підтверджуючих документів.

8.3. Якщо Переможець Акції вчасно не отримав Подарунок (в т.ч. внаслідок неявки у пункт доставки Подарунку, відсутності Переможця у місці Доставки Подарунку в момент Доставки останнього, тощо), то вважатиметься, що такий Переможець добровільно відмовився від отримання Подарунку Акції та він не матиме права претендувати на Подарунок Акції або на одержання від Замовника/Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової. Замовник/Виконавець Акції розпоряджається таким невитребуваним Подарунком Акції на власний розсуд.

8.4. Передача права на отримання Подарунку Акції третім особам не допускається.

8.5. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваних Подарунків Акції.'

8.6. Замовник/Виконавець/Організатор має право: відмовити у видачі Подарунків Акції Переможцю, який не виконав належним чином та в повному обсязі умови, необхідні для отримання такого Подарунку; відмовити у видачі Подарунку, якщо Учасник вказав недостовірну інформацію про себе, якщо доставка Подарунку в погоджений пункт доставки не можлива та/або якщо з Переможцем не вдалося погодити місце доставки Подарунку (в т.ч. внаслідок знаходження адреси доставки на тимчасово окупованій території або її розташування на лінії зіткнення).

8.7. У випадку невиконання Переможцем Акції умов п.8.1. цих Правил, його перемога анулюється, Переможцем визнається наступний у переліку результатів розіграшу Учасник Акції розділом 7 цих Правил і так далі.

8.8. Замовник/Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, за роботу Інтернет-сайтів, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, помилки кур’єрських служб, або поштового зв’язку, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунків.

8.9. Виконавець/Організатор Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання такої інформації передбачено цими Правилами.

8.10. Замовник/Виконавець/Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.

8.11. Замовник/Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість Переможців Акції скористатись наданим їм Подарункам з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.

8.12. Замовник/Виконавець/Організатор Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків Акції. Замовник/Виконавець/Організатор Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції і права на одержання Подарунків Акції. Замовник/Виконавець/Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.13. Замовник/Виконавець/Організатор Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця/Організатора Акції та залучених ними третіх осіб, обставини.

9. Додаткові умови

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

9.2. Для отримання Подарунка Акції в рамках цієї Акції Переможець має надати Організаторові /Виконавцю, залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. персональні дані), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

9.3. Замовник/Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

9.4. Переможці Акції зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Подарунків Акції.

9.5. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його персональних даних Замовником/Організатором/Виконавцем Акції та, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (в т. ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) про наступні активності Замовника Організатора/Виконавця на номер мобільного телефону/адресу, вказаному Учасником для отримання Подарунку Акції, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником/ Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Замовника/Організатора/Виконавця, попередньо повідомивши Замовника/Організатора/Виконавця про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Замовника/Організатора/Виконавця Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції та отримує Подарунок Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їхніх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Замовника. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Замовнику Акції.

9.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Організатором/Виконавцем Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника/Організатора/Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.7. Умови цих Правил можуть бути змінені та/або доповнені Замовником/Організатором/Виконавцем Акції протягом всього строку проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення мають бути оприлюднені у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

9.8. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Замовником/Організатором/Виконавцем Акції на власний розсуд останніх, будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України.

9.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Замовнику/Організатору/Виконавцю згоду в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків та в сфері бухгалтерського обліку, підготовки статистичної інформації.

9.10. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

 • на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних;
 • вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
 • застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.11. Обробка персональних даних Учасника Акції може здійснюватися Замовником/Організатором/Виконавцем самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

9.12. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних «Переможці», що є власністю Замовника/Організатора/Виконавця, до їх відкликання за письмовою вимогою Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

9.13. Замовник/Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами. Замовник/Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції та розподілом Подарункового Фонду Акції між Переможцями Акції. Замовник/Організатор/Виконавець Акції, а також їх уповноважені особи не несуть відповідальність за будь-які суперечки щодо Подарунків Акції.

9.14. Замовник/Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників служби (служб/сервісів) доставки та/або співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Замовником/Організатором/Виконавцем, чи вручення Подарунків в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких Поштові відправлення для Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Подарунки Акції.

9.15. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника/Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.16. Замовник/Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

9.17. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником/Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Замовник/Організатор/Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово призупинити проведення Акції або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

9.18. Ці Офіційні Правила є єдиними Правилами участі в Акції.


Це може вас зацікавити

Кольорові мафіни з новорічним деревцем-сюрпризом всередині
Кольорові мафіни з новорічним деревцем-сюрпризом всередині

Смачні і красиві мафіни з сюрпризом - справжнім новорічним деревцем всередині.

10 порції(-ій) 30-45 хв середній
Печеня із французької квасолі
Печеня із французької квасолі

Традиційна болгарська печеня, яку готують у кожній домівці!

3 порції(-ій) 30-45 хв простий
Салат "Голд"
Салат "Голд"

Салат "По-мексиканськи" від "Бондюель" на перепелиних яйцях з мандаринами і ковбасою.

1 порції(-ій) до 15 хв середній
Піца - страва італійської кухні, яку люблять у всьому світі
Піца - страва італійської кухні, яку люблять у всьому світі

Рецепт піци з паприкою та оливками – рецепт тіста, історія якого сягає сивої давнини.

2 порції(-ій) понад 45 хв середній
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА рекламної Акції «Смачні овочі – це легко!»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
(надалі за текстом – «Правила»)
Рекламної Акції «Смачні овочі – це легко!»

1. Загальні положення

1.1. Замовником Акції є Представництво «Бондюель Сентрал Юероп Кфт» («Bonduelle Central Europe Kft»), адреса: 01135, Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, 75, оф. 172-173, код ЄДРПОУ 26608029 (надалі – «Замовник»).

1.2. Виконавцем та Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «НЬЮ СТРЕТЕДЖИ», ідентифікаційний код юридичної особи – 39727352, місцезнаходження: 02222, м. Київ, вулиця Беретті, буд. 3, квартира (офіс) 24 (надалі – «Виконавець»/ «Організатор»).

1.3. Беручи участь у Акції, Учасники Акції не вносять ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю у такій Акції. Фонд Заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

1.4. Замовник/Організатор/Виконавець не отримує жодної винагороди від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом. Ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

1.5. Метою проведення Рекламної Акції  «Смачні овочі – це легко!» (надалі в тексті даних Правил іменується – «Акція») є популяризація продукції під ТМ «Bonduelle» (надалі – «Продукція») серед наявних та потенційних її споживачів, реклама такої Продукції та підвищення споживчого інтересу до неї.

2. Строк проведення Акції

2.1. Строк проведення Акції: з 19:00:00 год. 10.11.2021 року по 23:00:00 год. 29.12.2021 року включно (останній день участі в Акції – 23:59:59 год. 28.12.2021).

2.1.1. Акційні пости, що містять зображення конкретного продукту TM Bonduelle публікуються Виконавцем кожного Вівторка в офіційній групі Замовника в соціальній мережі Фейсбук («Facebook») за посиланням: https://www.facebook.com/bonduelle.ua (надалі - «Сторінка Фейсбук») та у соціальній мережі Інстаграм («Instagram») на сторінці https://www.instagram.com/bonduelle.ua, (надалі – «Сторінка Instagram») в наступні терміни:

до 23:00:00 – 10 .11.2021 року

кінцевий термін прийняття робіт до 23:59:59 год. 16.11.2021;

до 23:00:00 - 16.11.2021 року

кінцевий термін прийняття робіт до 23:59:59 год. 23.11.2021;

до 23:00:00 - 23.11.2021 року

кінцевий термін прийняття робіт до 23:59:59 год. 30.11.2021;

до 23:00:00 - 30.11.2021 року

кінцевий термін прийняття робіт до 23:59:59 год. 07.12.2021;

до 23:00:00 - 07.12.2021 року

кінцевий термін прийняття робіт до 23:59:59 год. 14.12.2021;

до 23:00:00 – 14.12.2021 року

кінцевий термін прийняття робіт до 23:59:59 год. 21.12.2021;

до 23:00:00 – 21.12.2021 року

кінцевий термін прийняття робіт до 23:59:59 год. 28.12.2021.

2.1. Переможці визначаються кожної Середи та публікуються:

до 23:00:00 - 17.11.2021 року;

до 23:00:00 - 24.11.2021 року;

до 23:00:00 - 01.12.2021 року;

до 23:00:00 - 08.12.2021 року;

до 23:00:00 - 15.12.2021 року;

до 23:00:00 - 22.12.2021 року;

до 23:00:00 - 29.12.2021 року.

Результати визначення Переможців публікуються на офіційній Фейсбук  та Інстаграм сторінці Замовника та здійснюється в порядку, передбаченому розділом 7 та іншими положеннями цих Правил, шляхом згадування (@tag) відповідного переможця під конкурсним постом.

2.2. Детальну інформацію про Акцію можна знайти на Фейсбук та Інстаграм сторінці.

3. Територія проведення Акції. Оголошення результатів визначення Переможців Акції.

3.1. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованих територій і населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (за текстом даних Правил – «Територія проведення Акції»). При цьому, дане обмеження є вимушеним, та застосовується з міркувань безпеки.

3.2. Перелік Переможців Акції публікуються на офіційній Фейсбук та Інстаграм сторінці Замовника  в дати визначення Переможців Акції, що вказані в п.2.1. цих Правил.

4. Учасники Акції

4.1. В Акції можуть взяти участь виключно дієздатні громадяни України, яким на дату початку Акції виповнилось 18 років, що проживають на території України (з урахуванням обмежень, встановлених п. 3.1. цих Правил) та які належним чином та в повному обсязі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники Акції» або «Учасники»).

4.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:
працівники та представники Замовника/Організатора/Виконавця Акції, та/або будь-яких інших компаній, які беруть

 • участь в підготовці та проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
 • особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;
 • особи, що не відповідають вимогам п. 4.1. даних Правил.

Замовник/Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

4.3. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

4.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

 • дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
 • вказувати повні, коректні та достовірні персональні відомості;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Акції.

4.5. Беручи участь у Акції Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

4.6. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил, або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, або не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

4.7. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Замовника/Організатора та Виконавця від обов’язку вручити йому відповідні Подарунки Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання Подарунків.

4.8. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах, що викликало виникнення у Замовника/Організатора/Виконавця документально підтверджених збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

4.9. Замовник/Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

4.10. Замовник/Організатор/Виконавець залишають за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції. Організатор/Виконавець/Замовник самостійно здійснюють оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у них можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил.

5. Умови участі в Акції:

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції та стати Учасником Акції кожна особа (надалі – «Особа»), яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, повинна протягом Строку проведення Акції зазначеного в п.2.1. даних Правил здійснити всі перераховані нижче дії в наступній послідовності:

 • зайти на свій аккаунт у соціальній мережі Фейсбук (Facebook) та Інстаграм («Instagram»), при цьому аккаунт має бути заповнений на 70% та повинен містити всю необхідну інформацію для участі у Акції (у випадку відсутності інформації про Особу, яка міститься в його акаунті в соціальній мережі, де вже зареєстрований Учасник, такий Учасник повинен заповнити відповідні поля). До участі в Акції не допускаються фіктивні (вдавані) акаунти Осіб та/або акаунти, що містять завідомо неправдиву, неточну чи неповну інформацію про Особу, а також акаунти Осіб, що не дають змоги ідентифікувати належним чином таку Особу, як Учасника Акції;
 • зайти та підписатися на офіційну сторінку Замовника в соціальній мережі Фейсбук («Facebook») за посиланням: https://www.facebook.com/bonduelle.ua (надалі - «Сторінка Фейсбук») та у соціальній мережі Інстаграм («Instagram») на сторінці https://www.instagram.com/bonduelle.ua, (надалі – «Сторінка Instagram»)/ або бути підписником зазначених сторінок Соціальних мереж;
 • приготувати будь-який рецепт з використанням продукту TM Bonduelle з щотижневого акційного посту, опублікований у терміни згідно п. 2.1. цих Правил;
 • опублікувати фото приготовленої страви з використанням продукту TM Bonduelle  та зображенням паковання  продукту TM Bonduelle з щотижневого акційного посту у наступному порядку:
 • в коментарях під акційним постом на Фейсбук сторінці у терміни згідно п. 2.1. цих Правил;  
 • в сторіс («stories») або в пості власного акаунту на Інстаграм сторінці шляхом згадування @bonduele.ua      у терміни згідно п. 2.1. цих Правил. 

5.2. Реєструючись в Акції, згідно п. 5.1. Правил, Учасник підтверджує те, що він повністю відповідає умовам розділу 4 цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати.

5.3. Обліковий запис (акаунт) Учасника Акції (Фейсбук («Facebook») та Інстаграм («Instagram») повинен містити наступну інформацію: прізвище та ім'я Учасника. У разі відсутності інформації про Особу, що міститься в його акаунті в соціальній мережі Фейсбук («Facebook») та соціальній мережі Інстаграм «Instagram», де вже зареєстрований Учасник, такий Учасник повинен заповнити відповідні поля. Фіктивні (удавані) облікові записи (акаунти) Особи та / або облікові записи (акаунти), що містять завідомо неправдиву, неточну або неповну інформацію про Особу, а також облікові записи (акаунти) Осіб, які не дозволяють належним чином ідентифікувати таку Особу як Учасника Акції та/або облікові записи (акаунти) Осіб містять більше 2 (двох) публікацій про участь у будь-яких акціях / розіграшах за останні 2 місяці, не допускаються до участі в Акції;

5.4. Коментар Учасника Акції під публікацією про Акцію на Фейсбук сторінці не повинен містити ненормативної лексики, заяви незаконного характеру, що містять елементи жорстокості, насильства, заяви та / або пропаганда вживання алкоголю (включаючи слабоалкогольні напої), тютюнові вироби (сигарети, кальяни тощо) або психотропні речовини, тексти еротичного та порнографічного або образливого змісту, зображення, що порушують загальновизнані етичні та моральні норми, заяви образливого та / або дискримінаційного характеру (зокрема, але не обмежуючись політичні, релігійні, соціальні, расові, національні, гендерні та ін.), інформація, що дискредитує Замовника / Організатора та / або Виконавця, їх ім’я, діяльність та продукцію тощо;

Для того, щоб взяти участь в Акції, обліковий запис (акаунт) Учасника повинен мати відповідні налаштування, що дозволяють Замовнику // Організатору / Виконавцю Акції писати приватні повідомлення Учаснику Акції. Щоб уникнути відмови від участі та / або відмови Учасника від Акції та / або відмови отримання Подарунку відповідним Учасником.

5.5. Обліковий запис (акаунт) Учасника, який не містить зазначеної інформації, буде визначений Замовником / Організатором / Виконавцем як фіктивний, удаваний, і такому Учаснику буде відмовлено в участі в Акції та / або відкликано від участі в Акції та / або заборонено участь в Акції.

5.6. Кожен Учасник має право взяти участь в Акції лише 1 раз щодо 1 (однієї) категорії подарунків в соціальній мережі Фейсбук («Facebook») або соціальній мережі Інстаграм («Instagram»)     : «Так наприклад переможець, який отримав (виграв) право на отримання 1 (одного) Головного подарунку № 1 або №2 матиме право на отримання 1(одного) заохочувального подарунку; Переможець, який отримав (виграв) право на отримання 1 (одного) заохочувального подарунку, матиме право на отримання 1 (одного) Головного подарунку № 1 або №2. При цьому цими Правилами не передбачається можливість одночасно отримати Головні подарунки № 1 та №2 в соціальній мережі Фейсбук («Facebook») та соціальній мережі Інстаграм («Instagram») »

5.7. Рішення про відмову в участі та/або зняття Учасника з участі в Акції та/або відмову в наданні Подарунку відповідному Учаснику Замовник/Організатор/Виконавець Акції приймає на підставах, вказаних вище в п.5.1. цих Правил. Таке рішення Замовника/Організатора/Виконавця є остаточним та не підлягає оскарженню.

5.8. Учасниками Акції визнаються лише особи, які виконали умови цих Правил, зокрема, викладені у п. 5.1., протягом Строку проведення Акції. Особи, які виконали умови, вказані у п.5.1. цих Правил до початку або після закінчення Строку проведення Акції, не беруть участі у розіграші Подарунків.

5.9. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

5.10. Замовник/Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників відповідно до п. 5.1. цих Правил, а також інші технічні недоліки в роботі Фейсбук сторінки.

6. Подарунковий фонд Акції

6.1. Подарунковий фонд Акції (надалі – «Подарунки») включає в себе:

6.1.1. Головний подарунок №1 – Подарунковий неперсоніфікований сертифікат (ваучер) на придбання продукції в мережі магазинів IKEA на суму в 5 000 грн. – 14 шт. (з розрахунку 2 сертифікати в 1 тиждень розіграшу: 1 для соціальної мережі соціальній мережі Фейсбук («Facebook») та 1 для соціальної мережі Інстаграм («Instagram»);

6.1.2. Головний подарунок № 2 – Кулінарний онлайн-курс Smart Home Culinary від Cookery school  в кількості - 14 шт. . (з розрахунку 2 кулінарні курси в 1 тиждень розіграшу: 1 для соціальної мережі соціальній мережі Фейсбук («Facebook») та 1 для соціальної мережі Інстаграм («Instagram»);

6.1.3. Заохочувальний подарунок - Набір продукції Замовника в кількості -112 шт. (16 (шістнадцять) заохочувальних подарунків проводиться на щотижневі основі з розрахунку: 8 для соціальної мережі соціальній мережі Фейсбук («Facebook») та 8 для соціальної мережі Інстаграм («Instagram»)), що містить:

 • Фірмова еко - сумка – 1 шт.;
 • Набір продукції– 1 шт.

6.2. Подарунковий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в пункті 6.1. Правил. Кожному Переможцю надається лише один Подарунок з зазначених в п. 6.1. цих Правил.

6.3. Подарунки визначаються на розсуд Замовника/Організатора/Виконавця та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Замовник/Організатор/Виконавець Акції не несуть жодних гарантійних зобов’язань щодо Подарунків. Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості Подарунків рекламної Акції, несе їх виробник.

6.4. Замовник/Організатор/Виконавець не несе відповідальності щодо подальшого використання Подарунків після їх одержання Переможцями Акції, за неможливість скористатись Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.

6.5. Організатор/Виконавець Акції організовує вручення Переможцям Акції Подарунків наданих Замовником Акції в порядку та на умовах, визначених цими Правилами.

6.6. Податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб - Переможців Акції, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового кодексу України, є Виконавець Акції, який відповідає за нарахування і сплату податків/зборів, пов’язаних з врученням таких Подарунків, а також за вчинення будь-яких інших дій, що у даному випадку вимагаються податковим законодавством від нього як податкового агента щодо податку на доходи фізичних осіб/військового збору.

6.7. Право на отримання Подарунків Акції Учасники набувають, згідно із умовами розділу 7 цих Правил.

6.8. Подарунки Акції, які залишилися незатребуваними у зв'язку з тим, що Учасники Акції не виконали умови цих Правил, використовуються Замовником/Організатором/Виконавцем на його власний розсуд.

7. Визначення Переможців Акції

7.1. Переможці Акції будуть визначений у строк зазначений в п.2.1. Правил. 
7.1.1 Визначення Переможців Акції буде проведено Виконавцем Акції шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою Інтернет ресурсу https://www.random.org/). У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції.

7.2. Учасник Акції, котрого буде визначено Переможцем, та який дотримується всіх умов проведення Акції відповідно до даних Правил, отримує право на отримання Подарунку лише в період проведення його розіграшу зазначеного нижче.

7.3. Переможець отримує право на отримання 1 (одного) Подарунку з 1 (однієї) категорії з визначених в 
п. 6.1. Правил, з врахуванням наступного:

7.3.1. Розіграш 1 (першого) головного подарунку №1 та 1 (першого) головного подарунку №2 згідно п.п. 6.1.1.-6.1.2. цих Правил проводиться 17.11.2021 року;

7.3.2. Розіграш 1 (другого) головного подарунку №1 та 1 (другого) головного подарунку №2 згідно п.п. 6.1.1.-6.1.2. цих Правил проводиться 24.11.2021 року;

7.3.3. Розіграш 1 (третього) головного подарунку №1 та 1 (третього) головного подарунку №2 згідно п.п. 6.1.1.-6.1.2. цих Правил проводиться 01.12.2021 року;

7.3.4. Розіграш 1 (четвертого) головного подарунку №1 та 1 (четвертого) головного подарунку №2 згідно п.п. 6.1.1.-6.1.2. цих Правил проводиться 08.12.2021 року;

7.3.5. Розіграш 1 (п’ятого) головного подарунку №1 та 1 (п’ятого) головного подарунку №2 згідно п.п. 6.1.1.-6.1.2. цих Правил проводиться 15.12.2021 року;

7.3.6. Розіграш 1 (шостого) головного подарунку №1 та 1 (шостого) головного подарунку №2 згідно п.п. 6.1.1.-6.1.2. цих Правил проводиться 22.12.2021 року;

7.3.7. Розіграш 1 (сьомого) головного подарунку №1 та 1 (сьомого) головного подарунку №2 згідно п.п. 6.1.1.-6.1.2. цих Правил проводиться 29.12.2021 року;

7.3.8. Розіграш 16 (шістнадцяти) заохочувальних подарунків згідно п. 6.1.3. цих Правил проводиться на щотижневі основі, кожної середи, а саме: 17.11.2021 року; 24.11.2021 року; 01.12.2021 року; 08.12.2021 року; 15.12.2021 року; 22.12.2021 року; 29.12.2021 року.

У випадку, якщо один Учасник більше 1 (одного) разу здобуде право на отримання Подарунку щодо кожної категорії, то він не набуває права на отримання ще одного Подарунку в такій категорії. В такому випадку право на отримання Подарунку набуває Учасник, що був наступним в переліку Учасників, сформованому за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки за результатами відповідного розіграшу.

7.4. Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними і не можуть бути змінені або оскаржені Учасниками. Замовник/Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити/змінити Подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Виконавець або залучені ними треті особи повідомляють про них додатково.

7.5. Замовник /Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право модерації коментарів Учасників, і може в будь-який час попросити такого Учасника підтвердити інформацію, представлену на сторінці Учасника в соціальній мережі Фейсбук (Facebook) та в соціальній мережі Інстаграм («Instagram»). У разі ненадання такої інформації Замовник / Організатор / Виконавець має право відмовити такому Учаснику в участі в Акції.

7.6. У разі неточності, неповноти наданої інформації, Організатор не несе відповідальності за те, що не повідомив Учасника про право отримати Подарунок, перемогу в Акції. Інформація про Переможців публікується на Фейсбук та Інстаграм сторінці в текстовому вигляді.

8. Порядок та строки отримання Подарунків Акції:

8.1. Учасник, якого буде визначено Переможцем Акції, зобов’язаний у строк до 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати розіграшів згідно п.2.1. цих Правил повинен надати/повідомити, шляхом відправлення адміністратору соціальної мережі Фейсбук «Facebook» сторінки повідомлення на https://www.facebook.com/bonduelle.ua із своєї особистої сторінки (акаунту) в соціальній мережі Фейсбук (Facebook) чи адміністратору соціальної мережі Інстаграм («Instagram») на сторінці https://www.instagram.com/bonduelle.ua (за наявності, наступних документів та інформації):

 • копію паспорту громадянина України (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт або копію паспорту у формі ID-картки);
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності), або копію сторінки паспорта громадянина України із відміткою про відмову від одержання реєстраційного номеру платника податків;
 • інформацію для здійснення зв’язку з Переможцем;
 • адресу і контактні дані, куди Виконавець Акції має доставити Подарунок для його передачі Переможцю;
 • Переможець при отриманні Подарунку повинен підписати акт про отримання Подарунку Акції.

8.2. Подарунки будуть передані Виконавцем Акції за власний рахунок кур’єрській службі для доставки Подарунків Переможцям Акції за адресою, вказаною Переможцем Акції у порядку, передбаченому п. 8.1. цих Правил (в межах території України, крім тимчасово окупованих територій і населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення) протягом 2 (двох) тижнів починаючи від дати звернення Переможця до Виконавця Акції з наданням підтверджуючих документів.

8.3. Якщо Переможець Акції вчасно не отримав Подарунок (в т.ч. внаслідок неявки у пункт доставки Подарунку, відсутності Переможця у місці Доставки Подарунку в момент Доставки останнього, тощо), то вважатиметься, що такий Переможець добровільно відмовився від отримання Подарунку Акції та він не матиме права претендувати на Подарунок Акції або на одержання від Замовника/Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової. Замовник/Виконавець Акції розпоряджається таким невитребуваним Подарунком Акції на власний розсуд.

8.4. Передача права на отримання Подарунку Акції третім особам не допускається.

8.5. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваних Подарунків Акції.'

8.6. Замовник/Виконавець/Організатор має право: відмовити у видачі Подарунків Акції Переможцю, який не виконав належним чином та в повному обсязі умови, необхідні для отримання такого Подарунку; відмовити у видачі Подарунку, якщо Учасник вказав недостовірну інформацію про себе, якщо доставка Подарунку в погоджений пункт доставки не можлива та/або якщо з Переможцем не вдалося погодити місце доставки Подарунку (в т.ч. внаслідок знаходження адреси доставки на тимчасово окупованій території або її розташування на лінії зіткнення).

8.7. У випадку невиконання Переможцем Акції умов п.8.1. цих Правил, його перемога анулюється, Переможцем визнається наступний у переліку результатів розіграшу Учасник Акції розділом 7 цих Правил і так далі.

8.8. Замовник/Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, за роботу Інтернет-сайтів, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, помилки кур’єрських служб, або поштового зв’язку, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунків.

8.9. Виконавець/Організатор Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання такої інформації передбачено цими Правилами.

8.10. Замовник/Виконавець/Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.

8.11. Замовник/Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість Переможців Акції скористатись наданим їм Подарункам з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.

8.12. Замовник/Виконавець/Організатор Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків Акції. Замовник/Виконавець/Організатор Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції і права на одержання Подарунків Акції. Замовник/Виконавець/Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.13. Замовник/Виконавець/Організатор Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця/Організатора Акції та залучених ними третіх осіб, обставини.

9. Додаткові умови

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

9.2. Для отримання Подарунка Акції в рамках цієї Акції Переможець має надати Організаторові /Виконавцю, залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. персональні дані), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

9.3. Замовник/Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

9.4. Переможці Акції зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Подарунків Акції.

9.5. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його персональних даних Замовником/Організатором/Виконавцем Акції та, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (в т. ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) про наступні активності Замовника Організатора/Виконавця на номер мобільного телефону/адресу, вказаному Учасником для отримання Подарунку Акції, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником/ Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Замовника/Організатора/Виконавця, попередньо повідомивши Замовника/Організатора/Виконавця про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Замовника/Організатора/Виконавця Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції та отримує Подарунок Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їхніх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Замовника. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Замовнику Акції.

9.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Організатором/Виконавцем Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника/Організатора/Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.7. Умови цих Правил можуть бути змінені та/або доповнені Замовником/Організатором/Виконавцем Акції протягом всього строку проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення мають бути оприлюднені у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

9.8. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Замовником/Організатором/Виконавцем Акції на власний розсуд останніх, будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України.

9.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Замовнику/Організатору/Виконавцю згоду в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків та в сфері бухгалтерського обліку, підготовки статистичної інформації.

9.10. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

 • на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних;
 • вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
 • застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.11. Обробка персональних даних Учасника Акції може здійснюватися Замовником/Організатором/Виконавцем самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

9.12. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних «Переможці», що є власністю Замовника/Організатора/Виконавця, до їх відкликання за письмовою вимогою Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

9.13. Замовник/Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами. Замовник/Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції та розподілом Подарункового Фонду Акції між Переможцями Акції. Замовник/Організатор/Виконавець Акції, а також їх уповноважені особи не несуть відповідальність за будь-які суперечки щодо Подарунків Акції.

9.14. Замовник/Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників служби (служб/сервісів) доставки та/або співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Замовником/Організатором/Виконавцем, чи вручення Подарунків в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких Поштові відправлення для Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Подарунки Акції.

9.15. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника/Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.16. Замовник/Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

9.17. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником/Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Замовник/Організатор/Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово призупинити проведення Акції або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

9.18. Ці Офіційні Правила є єдиними Правилами участі в Акції.

Ecommerce Modal Title
Ecommerce Modal Description